PRØVESVAR PÅ KORONA OG SERTIFIKAT KAN HENTES I DIN KJERNEJOURNAL PÅ HELSENORGE.NO