Krav fra FHI for at de skal kunne registrere vaksinen i SYSVAK:

Vaksinekortet må være leselig og helst på Engelsk og ha ditt navn og fødselsdato.

Dokumentasjonen MÅ inneholde Identifikasjonsnr, vaksinasjonsdato, vaksine navn, batchnummer, vaksinatør, signatur og stempel.

Da kan du ta kontakt med smittevernet@bergen.kommune.no eller tlf 55565880.