VI ER FERDIG MED VAKSINERING AV VÅRE PASIENTER OVER 80 ÅR.

ALLE OVER 45 ÅR FÅR TILBUD OM 3 VAKSINE DOSE FRA KOMMUNEN