Ønsker du covid vaksinen her hos oss, ta kontakt med oss.

Vi setter vaksinen på pasienter over 80 år. Alle andre må gå på vaksinekontoret å få den.

Her får du all info ang koronavaksine og vaksinekontoret.

https://www.bergen.kommune.no/innbyggerhjelpen/helse-og-omsorg/folkehelse/smittevern/koronavaksine