Her får du all info ang koronavaksine

https://www.bergen.kommune.no/innbyggerhjelpen/helse-og-omsorg/folkehelse/smittevern/koronavaksine