MÅ GJØRES 24 TIMER FØR LEGETIMEN STARTER.

Det koster kr 283 for en "ikke møtt" eller "uteblitt" legetime.